12 d’octubre 2008

Una terrible alegalitat

Una altra vegada parlem de la prostitució des d'un abordatge parcial i quasi agònic. L'alcaldessa de Vila-sacra ha decidit ruixar amb Zotal una rotonda on s'instal·lava una prostituta. Decisió errònia. Això és matar l'agent i no la causa. Entenc els alcaldes indignats per la passivitat. La situació a l'Estat espanyol és la més hipòcrita de totes: una indefinició culposa i verinosa. Ni regulació ni prohibició. Fer veure que no existeix mentre hi ha màfies organitzades de tràfic d'éssers humans i no existeix un marc normatiu que asseguri unes mínimes normes de salut, higiene i lluita contra el proxenetisme. La periodista gironina Sion Biurrun signa un molt bon 30 minuts que TV3 emetrà el 19 d'octubre i que explica cruament tota aquesta realitat. Una realitat que ha d'afrontar una legislació estatal. Ni una ordenança municipal ni una llei autonòmica. Però dintre dels partits hi ha uns debats essencialistes que bloquegen qualsevol solució parcial a millor. Potser aquesta pressió creixent dels alcaldes farà saltar tant de debat dil·latant.