10 de desembre 2008

Autogovern i qualitat

Conversa amb una enginyera: “Fa dos mesos que la Generalitat ha assumit les competències de revisió dels projectes de telecomunicacions. Sóc nacionalista i estic contenta que el govern català tingui més poder. Però quan ho enviàvem a Madrid, en tres dies rebíem resposta i modificacions si eren necessàries i ara els qui ho duen de la Generalitat no saben què fer i encara que els hi posis una barbaritat, podria colar”. Jo també sóc nacionalista però a més partidari d’un govern de qualitat i exigent. No pot ser que l’autogovern es pugui associar a mal govern. Perquè uns el poder el tenen aferrat des de fa segles i nosaltres només el podem guanyar per la via de la feina ben feta.