29 de juny 2009

Una d'espíes

El Director General del Centro Nacional de Inteligencia, el cap dels espies, el director del CNI, Alberto Sáiz està immers en un malson de filtracions periodístiques que provenen dels seus propis subordinats. El cap dels serveis secrets vigilat i delatat pels seus propis espies! Ha comparegut dos cops al Congrés i ha resultat només mig convincent. Un cop ens va dir a la Comissió de Defensa: “Mai a la meva vida he practicat la caça a Senegal”. Al cap d’uns dies sortien unes fotos no refutades practicant “la pesca” al Senegal. Un director d’uns serveis tan nuclears en un Estat com són els serveis secrets ha d’estar resguardat de la política espectacle. Però no crec que sigui el Parlament qui enderroqui el director general sinó les tensions que hi ha dintre del propi govern. La Ministra de Defensa encarrega unes investigacions “extenses i reservades” i el president del Govern afirma des de l’Àfrica: “El director del CNI tindrà la meva confiança mentre romangui en el càrrec”. Zapaterisme líquid en estat pur!