15 de febrer 2010

Vegueries

Fa setmanes que vinc insistint que només es poden crear les vegueries si prèviament es finiquiten les diputacions, que no es pot crear un nou nivell d’administració sinó que s’ha de simplificar i reduir l’administració. També he escrit que el més fàcil és fer un projecte de llei català sense haver anat a Madrid a negociar amb l’Estat la supressió de les diputacions per donar pas a les vegueries. Aquesta setmana el diputat popular Jorge Fernández-Díaz ha fet, involuntàriament, la feina que no havia fet el conseller Jordi Ausàs. El diputat popular va preguntar preocupat per l’existència i supervivència de les diputacions i províncies a Catalunya. El ministre de Justícia, Francisco Caamaño, constitucionalista que ha estudiat les vegueries li va donar una resposta en la que va manifestar que el govern veu perfectament constitucional la substitució de les diputacions per les vegueries. Cosa diferent és el manteniment de les províncies com a circumscripció electoral per les eleccions generals. Posició rellevant. Més feina feta en una acció de control parlamentari de cinc minuts entre pregunta i resposta que en anys de discussió.