16 d’agost 2007

Les causes del col.lapse

Ja ha quedat antic i curt dir “El país està al límit del col·lapse...”. No. Aquest estiu ha entrat de ple en el col·lapse: l’apagada de llum a Barcelona, els trens de rodalies avariats, l’aeroport col·lapsat, caigudes de llum, moments de saturació en la telefonia mòbil, l’autopista amb 70 quilòmetres de retencions, carreteres saturades – aquí a la Costa Brava-. Les causes més evidents s’han posat de manifest: inversió insuficient, manca de planificació... però deu formar part del políticament incorrecte recordar, descriptivament, que aquest país ha augmentat en 1’2 milions d’habitants en menys de cinc anys. I, objectivament, aquest també es un motiu per explicar perquè els serveis han quedat desbordats per la realitat, també la demogràfica. Ho faig notar perquè quasi ningú en parla d’aquest element.