16 de setembre 2007

Fantasia i promeses sanitàries preelectorals

La sanitat està traspassada a les Comunitats Autònomes. El govern de l’Estat només nodreix les comunitats a través del sistema general de finançament i de l’anomenat Fons de cohesió. Cada comunitat ha de prestar uns serveis sanitaris mínims d’acord amb la “cartera de serveis” que aproven de mutu acord tots els consellers de Sanitat. Dit tot això, aquesta setmana els socialistes han fet la gran fantasia de vendre la salut bucodental cofinançada públic-privat en nens i infants d’entre 7 i 15 anys com una cosa que faran els socialistes a nivell estatal i amb un marcta “accent social”. Això no serà així. Ho faran, en tot cas, les Comunitats Autònomes. I hi estic a favor, ho hem discutit durant la legislatura. Però la venta ha estat convincent i ben servida. La venta del no res. Es nota que s’acosten vísperes electorals. I Solbes i Salgado posant-hi reserves. Es nota també que ells dos han decidit no ser candidats en les properes eleccions i estan preparant la seva retirada.