29 de juny 2008

"Lengua común"

Ha saltat la guilla. El diari El Mundo, encara calent el combat en el Partit Popular, ha decidit marcar l’agenda política de la dreta espanyola amb un manifest sobre el castellà definit com a “lengua común” i, per tant, superior a la resta de llengües cooficials. Contrari al redactat de la Constitució, per començar. Però d’un redactat ple de paranys i sofismes. És l’hora de la resposta intel·ligent i molt meditada del nacionalisme català, basc i gallec. Res de donar carnassa per a la campanya desfermada, res de declaracions previsibles. Aquest és un dels grans filons de crispació de la legislatura que ara comencem.