24 d’agost 2008

La fatalitat

No tinc gaire res a dir ni a escriure sobre l’accident d’un avió a l’aeroport de Madrid. Volar continua essent la forma més segura de fer viatges llargs. La funció de control i supervisió de les autoritats públiques se sotmet a escrutini en casos com aquest. Però el que em crida més l’atenció és aquesta tendència meridional a negar la possibilitat de la fatalitat, de la mort prematura arribada de forma aleatòria.