06 de setembre 2008

Immigració i treball

Té tota la raó el ministre Celestino Corbacho: la contractació d’estrangers tendirà a zero en el 2009 si acabem l’any – com diuen els serveis d’estudis dels millors bancs- amb un 14% d’atur. Té raó però potser hauria hagut de matisar que alguns sectors productius continuaran contractant treballadors immigrants –pensem en l’agricultura. Però el políticament correcta ha fet que la vicepresidenta Fernández de la Vega fes un toc d’atenció al franc ministre. Curiosament el govern ha coincidit amb els que volen contractar a estrangers per un preu més baix mentre els fons de la seguretat social arriben al límit pagant subsidis de desocupació.