05 de juliol 2009

Les opinions de Georges Soros sobre Xina

El multimilionari George Soros ha sortit del silenci per dir algunes coses altisonants enmig de la crisi econòmica mundial. Soros va fer fortuna de forma molt especulativa i després es va donar el caprici de criticar el "sistema" del qual s'havia aprofitat i disparar contra la Casa Blanca. Ara ha dit que la Xina és l'economia millor equipada del món per afrontar la crisi econòmica perquè ja té els bancs nacionalitzats i té un fort control i planificació de l'economia. L'última ocurrència d'un home avorrit de nedar en l'abundància. Malament rai si la Xina representa el model a seguir: creixement econòmic a canvi de la renúncia als drets democràtics. Però aquesta és la idea del poder xinès: "l'home postdemocràtic". Un cert nivell de riquesa reclama estructures democràtiques. El president xinès ha arribat a Itàlia de visita oficial i ha ofert més intercanvis econòmics i inversions mentre la Xina va ocupa llocs estratègics a l'Àfrica negra. Des de Zimbabue fins al Sudan. Els mapes es redibuixen. La Xina vol parlar amb Occident i Occident hauria de voler parlar molt més amb la Xina. Com en tots els bons acords, la solució quedarà en un ni tu ni vós.