24 de maig 2008

Poder tou, Joseph Nye


Dilluns 19 de maig. Joseph Nye pronúncia una conferència al millor think - tank de política exterior de Madrid dintre del seminari amb el suggerent títol de “Quina agenda espera al pròxim president dels Estats Units?”. Nye fou Conseller de Seguretat amb els presidents Carter i Clinton i a començaments dels anys noranta va formular la teoria del soft power: el poder de futur de les nacions es basarà, de forma equilibrada, en el seu poder de dissuasió i geoestratègic però també en el seu poder de fer prevaldre els seus valors en el món. En els indicadors del soft power (poder tou) es té en compte el nombre de llibres publicats en un país i editats a l’estranger, les cançons produïdes en un país i que es globalitzen, les series de televisió, les pel·lícules... és evident que els Estats Units és forta en poder tou. Però també ho són alguns països europeus (França, Itàlia) amb menys capacitats. És evident que Catalunya només es pot projectar al món a través del poder tou. Així ho havíem fet de forma raonablement afortunada en el passat. Avui...