18 de maig 2008

To menor socialista


Comença el règim de Plens ordinaris del Congrés. El partit del govern i el primer partit de l´oposició tenen ocasió de presentar una iniciativa de forta càrrega política. No ho ha fet pas així el partit socialista. En el primer punt de l´ordre del dia ens proposen instar el Govern a millorar les paperetes de votació del Senat. És ben necessari però no és una mesura políticament de to major. Per què els socialistes comencen així la legislatura? Perquè volen passar com puguin, ràpid, fins a finals de juny i tancar el període de sessions fins al setembre. Volen veure com evolucionen els congressos dels diferents partits i com evoluciona el moment polític a Catalunya i a Euskadi. Només aleshores podran temptejar socis parlamentaris estables. El Govern té un mes i mig amb perill de perdre alguna votació. Potser aviat.