30 de març 2009

Com un rosari

Dimecres a l’hora de dinar al Nuevo Club de Madrid, l’ambaixador de la República Txeca exposa els objectius de la presidència semestral de la Unió Europea. Acte organitzat per l’europeista LECE. Molts bons propòsits i bona feina en tres camps: evitar la temptació proteccionista, treballar per l’estabilitat dels Balcans i firmar la pau energètica entre Ucraïna i Rússia. El to és monòton, d’un home rigorós format en les universitats de l’època soviètica. Tinc en Valentí Puig a la meva dreta que em diu interpretant el moment: “És com si estiguéssim a l’hora del rosari”. Exacte. El menjar no arriba.