14 de març 2009

El cost de la paràlisis

Aturar les obres del Túnel de Bracons, que s’obrirà 7 anys després de començar les obres!, va tenir un cost d’una indemnització a l’empresa constructora de 15 milions d’euros. Que sortiran dels impostos que paguem tots. Indemnitzar les obres acabades i sense utilitzar de l’alta Velocitat entre Figueres i Perpinyà costa 5 milions cada mes. Ara el ministeri de Foment proposa una alternativa: allargar 2 anys més la concessió de 50 anys. Que vol dir que pagaran la factura els nostres fills i nets.