05 de setembre 2009

Grip Nova

Conversa amb E.E., especialista en política social i sanitària. Les diferents administracions estan preparant el sistema sanitari per a la més que possible arribada d’una onada (no en direm encara pandèmia) de grip A o grip Nova, com ja ha passat en països del con sud que ara viuen l’hivern. Les previsions són que un 40% de la població passarà o passarem aquesta grip però que només un 10% necessitarà atenció metge hospitalària en algun moment. Xifra suficient per portar les possibilitats del sistema sanitari al límit. Les vacunes ja estan fabricades i vigilades per l’Exèrcit en un centre de Burgos. La qüestió és que aquesta vacuna s’ha fet amb menys proves que cap altre. I això planteja alguns interrogants. I Tamiflú en quantitat suficient per mitigar els efectes d’una grip que serà benigna en la immensa majoria de casos però que pot canviar el funcionament de la vida diària a causa d’algunes mesures preventives que pot ser que s’hagin d’adoptar.