03 d’octubre 2009

100.000

Aquest mapa m’arriba just la mateixa setmana que arriben els Pressupostos Generals de l’Estat a les Corts Generals. L’esquelet d’inversions a les comarques gironines s’ha quedat amb la pell i l’os. Les inversions en carreteres disminueixen un -28’75, en ferrocarril un -17’7%...la gran operació de maquillatge el conforma l’empresa pública “Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre” que és on els últims governs han descobert que poden posar els diners que en molts casos no es gasten i passen, acumulativament d’any en any. SEITSA és una empresa pública que es finança, en part, amb deute públic, que pagaran els fills dels nostres fills... La partida tipus d’aquests pressupostos són 100.000 euros testimonials... per exemple, per la gran promesa dels últims anys, el desdoblament del tram Maçanet de la Selva-Tordera, que aquest any 2009 tenia una partida de 7 milions i escaig d’euros que no s’han gastat per enlloc. Més greu són els 19 milions d’euros del tram Viladefreser-Ordis que tampoc s’han gastat...i així, tot un continu d’incompliments de partides i de noves partides raquítiques.