25 d’octubre 2009

Les setmanes dels pressupostos

S’han presentat les esmenes dels diferents partits als Pressupostos Generals de l’Estat. El Partit dels Socialistes de Catalunya no ha presentat ni una esmena per incrementar les esquelètiques partides per el desdoblament de la N-II al seu pas per les comarques gironines. Això vol dir que en el proper any no arrancaran les obres en el tram Maçanet de la Selva-Tordera i que el tram Girona-frontera queda irreparablement frenat. És clar que altres grups parlamentaris sí que hem presentat esmenes per millorar la inversió de l’Estat a les comarques gironines. I durant la setmana que està a punt de començar, veurem que hi haurà marge per introduir esmenes. El cas és el següent: les esmenes a la totalitat van ser rebutjades amb els vots del PSOE, el PNB i Coalición Canaria. Ara bé, com que Coalición Canaria forma part del grup mixt i els seus diputats es distribueixen per comissions, resulta que els representants del grup mixt en la Comissió de Pressupostos és un diputat del BNG, partit que sí que ha rebutjat els pressupostos. Per tant, el govern que va tenir majoria justa per tirar endavant els pressupostos en la setmana que acabem, no té majoria per la seva tramitació en la Comissió de Pressupostos del Congrés en la setmana que ara encetem. Atenció.