11 de juny 2015

Quins Consells Comarcals?

El 2 d'abril de 1987 es va aprovar la llei de creació dels Consells Comarcals, que van entrar en funcionament amb les eleccions municipals de 1988. Alguns han criticat els Consells Comarcals, jo crec que són útils i que haurien de tenir més competències. Són uns grans prestadors de serveis als ciutadans i als petits municipis. Ja que hem decidit quedar-nos i fins i tot incrementar el nombre de municipis, és indispensable destinar la millor gent al Govern dels Consells Comarcals. Per què tanta atenció per una alcaldia d'un municipi de 1.000 habitants i per què tan poc seguiment i discussió sobre la idoneïtat d'un president o presidenta de Consell Comarcal.