02 de juny 2015

El Pont sobre el riu Ter

A partir d'una pregunta parlamentària meva en què preguntava sobre el cost real de la construcció del pont sobre el riu Ter a Girona sabem que aquesta obra ha acabat costant 21.910.909 euros. Vagi per endavant que em sembla que aquesta és una obra necessària i benvinguda que completa el pla d'accessos a la ciutat negociat entre l'alcalde Joaquim Nadal i el ministre Josep Borrell a mitjans dels 90 del segle passat. 20 anys desprès és una realitat. El que hem sabut amb aquesta resposta és que una obra pressupostada en 19 milions ha tingut una desviació pressupostària de més de 2,4 milions d'euros i que els terminis d'execució s'han incomplert any a any des del 2006, primer any amb una partida pressupostària. Conclusions: el govern central no és transparent ni complidor entre allò que pressuposta i allò que costa realment l'obra, és una tònica general. Una desviació pressupostària de 2,4 milions és molt notable. Segona conclusió: el govern de l'estat no compleix els terminis de les obres. Ens hi té escandalosament acostumat amb les obres amb microentregues de la n-II. Tercera conclusió: al govern central li deu sonar a xinès el concepte de pressupostos participatius, és de l'estil d'arribar i fer una obra sense consultar res. Per exemple, amb un procés participatiu l'estació del tren d'alta velocitat a Girona seria com és? O el pont sobre el riu Ter seria com és? Una distribució més racional del diner públic ens permetria tenir ara, per exemple, una xarxa òptima d'autovies de l'estat espanyol a les comarques gironines.