08 de gener 2006

El tinent general sediciós

El tinent general José Mena Agudo ha estat arrestat i serà destituit en el proper Consell de Ministres. Es va dedicar a pronunciar un discurs netament polític on va vincular el contingut actual del projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya - que és el que defensem i que va ser aprovar el 30 de setembre- amb l'article 8 de la Constitució espanyola. Els militars no tenen cap legitimitat per erigir-se en interprets de la Constitució.
Primer apunt: una refroma constitucional hauria de contemplar un "reajust" a fons del redactat de l'article 8 CE que certament és massa ambigu i tributari del joc d'equilibris de la transició. Tot aquell redactat s'haria d'esbandir. Segon: el govern ha actuat amb habilitat i, formalment, a instàncies del Cap Major de la Defensa. Tercer: encara que sembli rebuscat, segurament aquesta sortida de to obliga una mica més a l'acord polític per un nou Estatut. No a qualsevol preu però sí per marcar distància respecte a aquest pronunciament que instal.lat en aquest temps té un fort valor polític. Quart: el Partit Popular l'ha tornat a errar perquè ha tornat sobre l'estratègia del tot o res, o guanyar en solitari encarnant l'Espanya emprenyada o l'aïllament. Un missatge còmplice i comprensiu amb un discurs sediciós deixa ben retratat el Partit Popular. I en el camp del centre basculant, la comprensió popular cap a un militar que fa sorollet de tancs envia una nova onada d'empatia cap a l'intent - només és un intent difícil- d'acordar un nou Estatut.