20 de gener 2006

Un militar socialista, altres temps

Essent diputat socialista per Barcelona a les Corts constituients, el militar Juli Busquets va afirmar l'11 de setembre de 1977 en una entrevista al setmanari Interviu: "La Constitución de Nebraska o Arizona no se tiene que discutir para nada en el Capitolio, como el Estatut de Cataluña no deberia pasar por la Cortes, porque el federalismo traslada la soberania del todo a las partes, sin destruir la unidad". En canvi, avui, això no ho diuen ni els militars ni els socialistes catalans, doble condició que reunia Juli Busquets.