04 de gener 2006

Què és publicitat institucional?

El dijous 22 de desembre el Congrés dels Diputats va aprovar definitivament la llei de publicitat institucional. És una norma de la qual he tingut l’honor de ser ponent i que ve a posar ordre i concert als objectius de la publicitat dels poders públics; és a dir, amb què es poden gastar els diners dels ciutadans les institucions quan fan publicitat.
És una llei de limita i racionalitza la publicitat i que la vincula amb finalitats d’informació, divulgació... En definitiva, que prohibeix les campanyes “d’autobombo”. D’aquest filtre segurament cap partit polític se’n salva, en una institució o altre. Però uns més que altres. Per exemple, amb l’entrada amb vigor de la norma la campanya Barcelona batega de l’Ajuntament de Barcelona contravé la llei. Existeix un socialisme municipal barceloní molt tendent a realitzar campanyes d’autoajuda i creixement personal (Barcelona batega, Barcelona i tu...) que són l’antítesi del que pretén la llei i del que crec que ha de ser el capteniment dels poders públics en la nostra vida qüotidiana (no embafar).
Ja veieu que es pot tenir més sintonia d’ona amb el socialisme regeneracionista espanyol que amb el vell socialisme no reformat català.
Per cert, a la nova llei hi hem introduït que la publicitat de l’Estat es farà amb la llengua del mitjà. N’hauria de prendre nota el Ministeri de Foment que fa la publicitat en castellà a la premsa escrita en català.