20 d’abril 2008

Ebre-Ter


La sobreexplotació del Ter és un tema candent que s’ha aguditzat les últimes setmanes. Em vaig comprometre que la defensa del Ter i del seu cabal ecològic seria un dels compromisos claus de la legislatura. Divendres el consell de ministres va aprovar el transvasament d’aigües de l’Ebre a Barcelona –diguem les coses pel seu nom- i unes compensacions econòmiques pels regants de tota la conca de l’Ebre. I els regants del Ter? Tenen compensacions? No. I venen patint el més gran transvasament de Catalunya des de 1958. No hi ha res més injust que tractar de forma desigual situacions iguals.