20 d’abril 2008

El ministeri de Sanitat sense competències

El ministre de Sanitat i Consum s’ha quedat amb la pell i l’os. Parlo en sentit figurat, és clar, perquè l’alacantí Sòria és més aviat esfèric, boterià. Li han buidat les competències del ministeri de Sanitat. La Sanitat està traspassada a les Comunitats Autònomes i la investigació – Instituto Carlos III- ha passat al ministreri d’Innovació i Ciència. Si algun sentit va tenir “fitxar” un investigador per ministre devia ser impulsar aquest camp. Però s’ha quedat buit de funcions, pràcticament. Treu foc pels queixals.