10 de gener 2009

Votar personalment

El decret de desenvolupament de la llei electoral diu que és el president de la mesa el qui introdueix la papereta a la urna. És una rèmora de l’època dels inicis de la democràcia recuperada, quan se sabia votar poc i malament. He presentat una iniciativa de reforma electoral perquè siguem els ciutadans els que introduïm el sobre en la urna. Majoria d’edat democràtica almenys per l’acte físic de votar. Té possibilitats d’èxit.