06 de juny 2010

A 18 quilòmetres

Dilluns a la tarda. Una molt interessant sessió de treball a l’IE Business School amb el professor Guillermo Cardoza. Moltes dades de gran qualitat en cinc hores. Parlem de mobilitat, de la gran mobilitat laboral en les cultures econòmiques anglosaxones i asiàtiques. A l’Estat espanyol, l’estadística ens diu que una persona mor a 18 quilòmetres d’on va néixer. Una dada que ens ha d’invitar a la reflexió en l’època que el món se’ns ha fet més petit i proper. Haurem d’anar a buscar la feina més lluny i viurem més de lloguer i ens trencarem menys el cap – i la cartera- amb la propietat.