20 de juny 2010

El cost de les noves fonts d'energia

El passat és el petroli, el futur és l'energia eòlica, la hidroelèctrica, la solar i la biomassa. Aquesta revolució ja és aquí. I té profundes conseqüències en la geopolítica i en el poder dels Estats petrolers. En aquest punt, la política desenvolupada per l'Estat espanyol és molt destacable. Avui dia, ja el 24'6% de l'energia produïda a l'Estat ve de noves fonts d'energia. Només era el 14'7% el 2005 i està previst que sigui el 38'2% el 2020. El país més avançat en noves fonts energètiques és la India. Un nou cost de la transició: fer el salt a les noves fonts energètiques costarà el 3% del PIB dels Estats membres de la Unió Europea. Un cost per avui que té unes clares conseqüències de caiguda del cost de l'energia a mig termini. En èpoques de recessió econòmica, serem capaços de fer aquesta gran revolució energètica? Un nou cost de la transició.