20 de juny 2010

El cost de la transició

Sí, estem en una nova transició, en una transició econòmica molt profunda. L'imperatiu és tan inajornable que fins i tot el Govern ha entrat pel camí de les reformes tot i suposar això una gran contradicció en el discurs. El 12 de maig es va anunciar la retallada més important de l'Estat del Benestar en 30 anys. La Unió Europea demana una nova retallada de més de 8.000 milions per als pressupostos de l'any que ve. La reforma laboral està sobre la taula i la reforma de les pensions s'afrontarà abans de final d'anys. Molta feina i de cop perquè no s'ha fet ordenadament en els últims anys. La transició té un cost econòmic i polític, humà en molts de casos, de cohesió social en molts altres. Però la transició està en marxa arreu d'Europa. França i Alemanya també han afrontat profundes retallades i han revisat el seu Estat del benestar. El lideratge de la política és explicar que estem aquí, en aquest punt. Explicar cruament que estem aquí. Això és just el que no està passant en la política espanyola per part de qui governa. L'actualitat devora l'activitat de l'explicació.