07 d’octubre 2014

Work in progress

920 municipis catalans han presentat aquest dissabte mocions de suport a la consulta no refrendària i jurídicament no vinculant del 9 de novembre. Vaig escriure la setmana passada que votarem tres cops en els propers dotze mesos. Que serà un camí amb revolts però decidit. Ara queden cinc setmanes. El món local hi tindrà un paper determinant. Els electes són altament respectats en el món democràtic civilitzat. La remor comença a ser global. Aquesta setmana he escoltat moltes opinions internacionals. Un home savi i coneixedor de Catalunya que es mira les coses des de la serenor de les Açores em diu que el govern dels conservadors espanyols ho ha fet molt malament. Un altre mira a Hong Kong, la consulta ja és comentada per la premsa anglosaxona. Cinc setmanes, només, per fer-ho bé i arribar a bon port. Fins ara la dialèctica segle XIX - segle XXI va marcant la pulsió cívica i social d'una mobilització sense precedents. Go in!