17 de febrer 2008

El cost de la vida


La taxa interanual de l’IPC a les comarques gironines és d’un increment del 4’8%, la més alta de Catalunya. Tenint en compte que els sous, l’any passat, van pujar un 3% o un 3’5% per als més afortunats, la conclusió és clara: s’ha perdut poder adquisitiu. Hi ha menys diner a les butxaques. Dir això no és ser pessimista. És ser realista. Es pot reaccionar? Sí. La Seguretat Social té un superhàbit de 24.000 milions d’euros a l’acabar l’exercici de 2007. S’ha d’injectar liquiditat a les butxaques dels ciutadans per reactivar moderadament el consum. En un Consell de Ministres es pot baixar un 9% l’IVA de l’energia, el gas i els telèfon i es pot reduïr un 5% les retencions del sou per la cotització de la Seguretat Social. Així s’enlairaria l’economia familiar. Hi ha “calaix” per adoptar la mesura ja i, no cal dir-ho, és més respectuosa amb els ciutadans que la “paga” dels 400 euros pel mes de juny.