11 de febrer 2008

Immigració: propostes

Una de les absurditats de l’actual legislació referida a la immigració és que permet el reagrupament familiar però no dóna permisos de treball per als familiars que venen a l’Estat espanyol invocant el reagrupament familiar. Això fa que tota una família depengui d’un sol sou. Hem de canviar la llei també en aquest punt. Potser hi ha d’haver menys reagrupament familiar o bé menys contingents d’immigrants però els que vinguin amb la família que puguin treballar tots. Canvi legislatiu urgent.
Reunió amb representants del sector turístic de la Costa Brava centre. Em plantegen els problemes per trobar personal qualificat per atendre en el sector hoteler o de la restauració. Els hi plantejo quelcom que no existeix, encara que sembli impossible: un contracte fixe discontinu per a immigrants. Vull dir un contracte de temporada per a immigrants que vindrien a treballar durant la temporada turística i que tornarien al seu país fins a la següent temporada amb la seguretat d’un lloc de treball raonablement garantit. Els hi sembla una bona proposta.
En aquesta campanya parlem d’immigració. A les comarques gironines representa un 18’4% de la població. Per sobre del percentatge català, un 13% i de l’espanyol. És clar que hem de parlar-ne. Per la pròpia dignitat de les persones immigrades que acollim. La immigració és una realitat en un món globalitzat. Però ha de ser ordenada i raonable, per la capacitat d’integració de la comunitat d’acollida i pels immigrants. Si Catalunya fos un Estat de la Unió Europea, seria l’Estat amb un percentatge més alt d’immigració. Potser que en parlem. I potser que fem una reflexió en profunditat, lluny de la por cega però lluny del “bonisme” insensat. Els immigrants no emigren per ganes sinó per gana però Europa ha de pensar quin és el grau d’obertura possible que pot oferir. I la seva contribució al desenvolupament de països pobres. No pot ser que no acceptem ni magrebins ni les tomates que es cultiven al Marroc. Hem de parlar-ne.

1 comentari:

Mercè ha dit...

Estic completament d'acord que s'ha de parlar d'immigraci� sense embuts i ho ha de poder fer tothom i no nom�s els pseudo-progressistes de l'esquerra que quan alg� no pensa com ells s'afanyen a treure els adjectius de xen�fob i racista.
El que ens ha de preocupar ara �s el proc�s de desacceleraci� econ�mica en el que estem a punt d'entrar segons els experts. El primer sector que se'n ressentir� ser� el de la construcci� on hi treballen la majoria d'immigrants. Qu� passar� amb aquest col�lectiu quan es quedin sense feina? S'apuntaran a l'atur per poder cobrar el subsidi. Hem de pensar en les reaccions que aix� provocar�. Veurem immigrants acabats d'arribar accedint a unes prestacions que d'altres no tenen. I ens podria passar que aquest problema ens acab�s esclatant a les mans com ja ha passat a Fran�a.
S'hauria de fer una llei d'estrangeria restrictiva que fren�s el flux d'immigrants abans no acabem desbordats.