17 de desembre 2007

Atenció psicològica als malalts de càncer

CiU proposa que la sanitat pública ofereixi atenció psicològica per als malalts de càncer i els seus familiars

He plantejat una iniciativa parlamentària perquè la sanitat pública proporcioni atenció psicològica als melalts de càncer i els seus familiars. Afortunadament, en determinats càncers, el porcentatge de curació va creixent a uns nivells esperaçadors. Però això no treu que
viure i patir un càncer és una situació traumàtica que té una expressió també psicològica. Lleigiu la notícia:

http://www.ciu.info/fitxa_noticies.php?news_ID=12310