22 de desembre 2007

Moratòria universal de la pena de mort

Fa una colla d’anys que he treballat amb organitzacions italianes de drets humans per l’aprovació en l’assemblea general de Nacions Unides d’una moratòria universal de la pena de mort en vistes a la seva abolició definitiva. Per fi el 18 de desembre Nacions Unides la va votar favorablement. Ara la pregunta és: com podrem fer que els Estats que encara tenen pena de mort en les seves legislaciosn compleixin amb la votació de Nacions Unides. És una notícia molt important que ha quedat colgada enmig de tanta informació. Caldrà molta diplomàcia i molts d’esforços per fer una realitat aquest pronunciamnet històric. Em compormeto a seguir treballant-hi.