15 d’octubre 2012

El debat del rigor

El que sorprèn una mica al Madrid polític és que aquells mateixos que, amb un cert rigor i prestigi reconegut, plantejàvem propostes i argumentàvem alternatives en el debat polític (aquesta és la tradició del Grup Parlamentari Català durant els últims 30 anys), ara amb el mateix rigor els hi expliquem perquè hem arribat fins aquí i els hi impugnem les seves raons. Ja estaven acostumats a la traca d’alguns que fan passar bou per bèstia grossa però els remou el debat que fila prim. Aquesta setmana m’ho he passat molt bé citant el gran filòsof, teòric del dret i polític Hans Kelsen. I la seva teoria del principi de jerarquia normativa i el recordatori que en la piràmide normativa per sobre de la Constitució hi ha les Normes Bàsiques Fundants de la mateixa (Teoria Pura del Dret ,Reine Rechtslehre). I que entre aquestes normes hi ha el principi democràtic i el respecte als Drets Humans. Només així, invocant a Kelsen, es va poder resoldre jurídicament el judici de Núremberg. No sé quants dels incondicionals de cada bancada es van sentir interpel·lats per Kelsen però alguns em van venir a discutir l’argument. Fa dues o tres setmanes em preguntava a mi mateix quin era el nou sentit d’un diputat nacionalista català de CiU a Madrid en aquests nous temps. Aquesta setmana ja he trobat la resposta.