08 d’octubre 2012

N-II

Dimarts 9 d'octubre a les 7 de la tarda (aproximadament). Discussió i votació al Congrés dels Diputats d'una moció de CiU perquè l'Estat traspassi a la Generalitat el tram de la N-II entre Maçanet i Tordera amb la dotació pressupostaria suficient perquè el Govern català es faci càrrec del seu desdoblament. Quina cosa vol fer amb caràcter urgent. A veure si l'Estat vol cooperar, com tan sovint es diu, o si continua l’asfíxia econòmica en forma d’infraestructures ajornades durant 17 anys.