25 d’agost 2014

Notícies de Bèlgica

M'han arribat noticies fresques i molt ben informades sobre la formació del nou govern de Bèlgica. Convé recordar que les eleccions es van celebrar el 25 de maig i que les va guanyar clarament el partit nacionalista flamenc NVA. Les coses es poden resoldre de la següent manera: per primer cop el partir NVA formarà part del govern però renunciant a la posició del lloc de primer ministre, que cediran a un democratacristià flamenc. Els liberals també formaran part del govern i es faran amb el lloc de comissari europeu. Per primer cop la cultura de governs de consens a Bèlgica deixarà a l’oposició els socialistes valons -primers en el seu territori- i flamencs. Maniobra amb intel·ligència el partit nacionalista flamenc prioritzant un govern en el que incrementaran l'accent del seu programa -més poder als ens federats- a canvi de cedir el lloc de primer ministre. De fet, la majoria de vots de NVA venen de l'antiga democraciacristiana i els liberals flamencs i amb la seva jugada no fan res més que incrementar les seves possibilitats de vot per a les properes eleccions. Sembla ser que el proper govern pot ser anunciat en tres setmanes o un mes, es a dir, en el setembre que ve.