05 de febrer 2015

Un incompliment

La ministra de Foment va dir que el gener de 2015 començarien les obres de desdoblament dels tres quilòmetres de la N-II entre Medinyà i Orriols, al tram nord de la carretera més oblidada de les comarques gironines. No s’ha complert aquest termini. Quan dic aquestes coses, les files del prim PP gironí m’acusen de pessimista. Només recordo els compromisos i que queden pendents de desdoblar 55 quilòmetres de la N-II a les comarques gironines. Res més que això. Sobre els fets i les dades es pot treballar i discutir molt més raonablement.